تبلیغات
$$nO LoVe$$

$$nO LoVe$$

انقدر از تنهایی نترس. تو تنهایی وارد این دنیا شدی...

فــروردیــنــــ ...(پـست ثابت)

مـن زاده فــروردینم...

اگر مرا میخواهی باید با غرورم بخواهی...

باید با پیچیدگی ام بخواهی...

باید با صراحتم بخواهی...

من با بقیه متفاوتم...

اگر میخواهی مثل بقیه باشم برو دنبال همان بقیه...

آنکه درون من نهفته است عشق است...

عشقی که منتظر است دست از پا خطا کنی تا تلخ ترین تلخ ها را به تو بچشاند...

پس اگر نمیتوانی خاص بودنم را تحمل کنی...

به من نزدیک نشو...- یه فروردینی برا موندن کسی شاید سازش کنه ولی خواهش...نه...!


+ نوشته شده در 1392/09/2 ساعت 20:26 توسط m@hsa | comment()... همیشه تنهایی رفیق ...

http://upload7.ir/imgs/2014-04/60918934716525984550.jpg

دروغ بگو تا باورت کنند...

آب زیر کاه باش تا بهت اعتماد کنند...

بی غیرت باش تا آزادی حس کنند...

خیانت هایشان را نادیده بگیر تا آرام باشند...

کذب بگو تا عاشقت شوند...

هرچه نداری بگو دارم...

هرچه داری بگو بهترینش را دارم...

اگه ساده ای...

اگه راستگویی...

اگه باوفایی...

اگه یکرنگی...

بدان که همیشه تنهایی رفیق...


+ نوشته شده در 1393/01/21 ساعت 18:50 توسط m@hsa | comment()... عــیــدتــون مـــبـــارک ...

http://upload7.ir/imgs/2014-03/69045231284790945671.jpg

آرزویم این است نتراود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زیاد...

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز...

و به اندازه هر روز تو عاشق باشی عاشق آنکه تو را می خواهد...

و به لبخند تو از خویش رها می گردد...

و تو را دوست بدارد به همان اندازه که دلت می خواهد
...+ نوشته شده در 1393/01/3 ساعت 12:49 توسط m@hsa | comment()... بــــــــــــــرو ...

http://upload7.ir/imgs/2014-02/22487402149603029437.jpg

ترس از هیچ چیز ندارم 

وقتى یقین دارم بیشتر از من کسى دوستت نخواهد داشت ، 

بیشتر از من کسى طاقت کم محلى هایت را ندارد ، 

برو ! 

ترس براى چى ؟ 

وقتى میدانم یک روز تف مى اندازى 

به روی تمام آنهایی که بخاطرشان من را از دست دادى

ادامه مطلب

+ نوشته شده در 1392/12/7 ساعت 16:02 توسط m@hsa | comment()... فــرامــوشـــ شــدهــ امــــ ...


مدت هاست که حاشیه های اتاق
 
همان کنار ریشه های قالی

 همان جا که نقش ترنج کم کم رنگ میبازد

 فراموشخانه روزها و شب های من است


ادامه مطلب

+ نوشته شده در 1392/09/8 ساعت 19:11 توسط m@hsa | comment()...تــخــتــه ســنــگ ...

روی تخته سنگی نوشته شده بود: 


اگر جوانی عاشق شد چه کند؟…


 من هم زیر آن نوشتم: باید صبر کند…


 برای بار دوم که از آنجا گذر کردم زیر نوشته ی من کسی نوشته بود:


 اگر صبر نداشته باشد چه کند؟… 


من هم با بی حوصلگی نوشتم: …..بمیرد بهتراست 


برای بار سوم که از آنجا عبور می کردم. انتظار داشتم زیر نوشته من نوشته ای باشد.


 اما…


 زیر تخته سنگ جوانی را مرده یافتم…..!+ نوشته شده در 1392/05/3 ساعت 16:03 توسط m@hsa | comment()... دلـــتــــنـــگـــ ـــی ...

خنده ام میگیرد...


وقتی پس از مدتها بی خبری،


بی آنکه سراغی از این دل بگیری


می گویی دلم برایت تنگ است


یا دلم را به بازی گرفته ای،


یا معنای واژه ها را خوب نمی دانی ؟


دلتنگی … ارزانی خودت،


من دیگر دلم را به خدا سپرده ام+ نوشته شده در 1392/02/20 ساعت 02:34 توسط m@hsa | comment()... هــــــ ــــــی ...

http://upload.tehran98.com/img1/cw4kmivyrm3vbc9aui7p.jpg

هی فلانی!


دیگر هوای برگرداندنت را ندارم


هرجا ک دلت میخواهد برو


فقط آرزو میکنم وقتی دوباره هوای من ب سرت زد،


آنقدر آسمان دلت بگیرد ک با هزار شب گریه چشمانت،


باز هم آرام نگیری


و اما من


بر نمیگردم ک هیچ!


عطر تنم را هم از کوچه های پشت سرم جمع میکنم،


ک نتوانی لم دهی روی مبل های راحتی،با خاطراتم قدم بزنی!+ نوشته شده در 1392/02/20 ساعت 02:30 توسط m@hsa | comment()... الــــــآن ...


دلــم گــــرفـــت وقـــتـــی گـــفـــت: 

ولـــم کـــن حـــوصــلــتــو نـــدارم

بـــه خـــودم گـــفــــتـــم: 

بـــیـــچــاره ایـــنــم شـــد هــمــســفــر کـــه انــتــخــاب کـــردی ؟؟

الـــــان ” آرزو دارم فــوحــشــم بـــده 

ولـــی دوبـــاره صــداشــو بـــشـــنـُـــفــم+ نوشته شده در 1392/02/5 ساعت 22:56 توسط m@hsa | comment()♪ ♪♪ ♫

http://upload.tehran98.com/img1/psyb36f4c8886qitz4z1.jpg


در دنــیــایــ ــی کــه هــمــه 

یــا گــوســفــنــدنــد 

یــا گــرگـــ

تــرجـیـح مــیــدهــمــــ چــوپــان بــاشــم

هــمــدیــگــر را بــدریــد

مـن نــ ـــی مــیــزنــم

♪ ♪♪ ♫

ادامه مطلب

+ نوشته شده در 1391/12/23 ساعت 15:50 توسط m@hsa | comment()مـــــادهــــ یـــــ مــــخــــدر

http://upload.tehran98.com/img1/mfeu7thyfmgraqifu8y4.jpg


 بـیـهـوده مـیـگـردم بـه دنـبـالـت،


وقـتـی نـیـسـتـی ، بـیـهـوده نـشـسـتـه ام چـشـم بـه راهـت

شـایـد وقـت ایـن اسـت کـه حـسـرت گـذشـتـه هـای شـیـریـن بـا تـو بـودن را بـخـورم

تـنـهـا بـمـانـم و کـولـه بـاری
 از غـم را بـر دوش بـکـشـم

دیـروز گـذشـت و پـیـش خـود گـفـتـم فـردا در راه اسـت 

 فـردا آمـد و دیـدم هــنـوز دلـم چـشـم بـه راه اسـت 

 مـدتـی گـذشـت و هــنـوز هـم در حـسـرت دیـروزم  

چـه فـایـده دارد وقـتـی روز بـه روز از غـم عـشـقـت مـیـسـوزم؟

پـیـش خـود مـیـگـویـم شـایـد فـردا بـیـایـی ،شـایـد هـنــوز هـم مـرا بـخـواهـی !

تـقـصـیـر دلـم بـود نـه چـشـمـانـم ، ایـن قـصـه کـه تـمـام شـد، بـاز هـم اگـر بـخـواهـی مـیـمـانـم...

 

                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 


بــه خــود افــتــخــار مـیـکـنـم کـه

 

کـم اثـر تـریـن مـاده ی مـخـدرم ...

 

با چـشـمـای خـودم دیـدم

 

کـسـی کـه مـعـتـادم شـده بـود ...

 

مـثـل آب خـوردن تـرکــم کـرد ...

 

+ نوشته شده در 1391/11/11 ساعت 22:59 توسط m@hsa | comment()... هــمــه مــــ ـــی گـــویـــنـــد ...


بــه سـتـایـش روی آوردم ..... گــفـتـنـد خـلاف اسـت!

بـــه عـــشـــق روی آوردم ..... گـفـتـنـد گـنـاه اسـت!

خــنــدیــدم ..... گــفــتــنــد کـودکـانــه اســت!

گـریـسـتــم ..... گــفــتــنــد دیــوانــه اســـت! 

و حـال کـه در عـزای عــشــق نــشــســتــه ام و هــیــچ نــمـــ ـــی گــویــم .....

... هــمــه  مــــ ـــی گـــویـــنـــد ...

هــــ ـــــی!!!

فــلانـــ ــی عــاشــق اســت؟؟؟!!!


+ نوشته شده در 1391/10/24 ساعت 10:22 توسط m@hsa | comment()... افـــســـوســـ ...

 

http://uploadtak.com/images/o3471_A_1.jpg

بــهــ تــو کــهــ فـکـر مـیـکــنـمــ ...

 

بــ ــی اخـتـیـار

 

بــهــ حــمــاقــتــ خــودمــ لــبــخــنــد مــ ـــی زنــمـــ...

 

ســیــاهــ لــشــگــری بــودمــ 

 

در عــشــقــ تــو و فــکــر مــ ــی کــردمــ

 

بـــازیــگــر نــقــشــ اولــمـ...

 

... افـــســـوســـ ...

 + نوشته شده در 1391/10/16 ساعت 22:08 توسط m@hsa | comment()" هــیچــکــســ "

چــقــد تــلــخــهــ بــهـــ هــمــهــ ارامــشــ بـــدی...

 

ولــــی...

 

وقــتــی خــودتــــ بـــهـــ شـــونــهــ ی گــرمـــ واســهــ دلــتــنــگــیهـــاتـــ نــیاز داری...

 

" هــیچــکـــســــ "

 

...کــنــارتـــ نــبــاشـــهـــ...+ نوشته شده در 1391/09/22 ساعت 23:32 توسط m@hsa | comment()انـــــســـــانــیــــتــــ ...


شاید اگـــر

 

... انــســانــیـــت ...

 

هـــم مــارکــدار بــود خـــیلــی از آدم هــا آن را

 

 بــه تــن مــیــکــردنــد...

 + نوشته شده در 1391/09/2 ساعت 11:47 توسط m@hsa | comment()چه فــــــــــرقــیـــ دارد...

 

چه فرقی دارد...

 

شهر ما خانه ما باشد یـــــــــــا نباشد ...

 

وقتی او .....نه در شهر ماست...

 

نه در خانه ما...

 

 

 

 

 

 

 

 + نوشته شده در 1391/08/29 ساعت 21:43 توسط m@hsa | comment()alone die

 

وقتی که دیگر نبود..

 

من به بودنش نیازمند شدم!

 

وقتی  که دیگر رفـــت...

 

من به انتظار امدنش نشستم!

 

وقتی که دیگر نمیتوانست مرا دوست بدارد...

 

من اورا دوست داشتم!

 

وقتی که او تمام کرد من شرووع کردم...

 

وقتی که او تمام شد من اغاز شدم!

 

چه سخت است تنها متولد شدن!!!

 

...مثل تنها زندگی کردن...

 

...مثل تنها مردن...

 

 + نوشته شده در 1391/08/24 ساعت 22:48 توسط m@hsa | comment()ادم باش

 

 

هــوای نــبــودنــت ...بدجـور هـواییم مـی کـنـد...!

 


اینـجـا حـوایی هـسـت کـه هـوایی شـده...


 

آدم بـاش و بـیـا...

 

و دریابـش+ نوشته شده در 1391/08/24 ساعت 22:41 توسط m@hsa | comment()باران

 

www.parsnaz.ir  عکس های غمگین از لحظات تنهایی

دمش گرم...

 

باران را میگویم...

 

 

به شانــــه ام زد و گفت:

 

 

...خسته شدی؟؟؟

 

 

...امروز را تو استراحت کن....

 

 

" من به جایت میبارم...!!!"+ نوشته شده در 1391/08/24 ساعت 22:13 توسط m@hsa | comment()