تبلیغات
$$nO LoVe$$ - مـــــادهــــ یـــــ مــــخــــدر

$$nO LoVe$$

انقدر از تنهایی نترس. تو تنهایی وارد این دنیا شدی...

مـــــادهــــ یـــــ مــــخــــدر

http://upload.tehran98.com/img1/mfeu7thyfmgraqifu8y4.jpg


 بـیـهـوده مـیـگـردم بـه دنـبـالـت،


وقـتـی نـیـسـتـی ، بـیـهـوده نـشـسـتـه ام چـشـم بـه راهـت

شـایـد وقـت ایـن اسـت کـه حـسـرت گـذشـتـه هـای شـیـریـن بـا تـو بـودن را بـخـورم

تـنـهـا بـمـانـم و کـولـه بـاری
 از غـم را بـر دوش بـکـشـم

دیـروز گـذشـت و پـیـش خـود گـفـتـم فـردا در راه اسـت 

 فـردا آمـد و دیـدم هــنـوز دلـم چـشـم بـه راه اسـت 

 مـدتـی گـذشـت و هــنـوز هـم در حـسـرت دیـروزم  

چـه فـایـده دارد وقـتـی روز بـه روز از غـم عـشـقـت مـیـسـوزم؟

پـیـش خـود مـیـگـویـم شـایـد فـردا بـیـایـی ،شـایـد هـنــوز هـم مـرا بـخـواهـی !

تـقـصـیـر دلـم بـود نـه چـشـمـانـم ، ایـن قـصـه کـه تـمـام شـد، بـاز هـم اگـر بـخـواهـی مـیـمـانـم...

 

                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 


بــه خــود افــتــخــار مـیـکـنـم کـه

 

کـم اثـر تـریـن مـاده ی مـخـدرم ...

 

با چـشـمـای خـودم دیـدم

 

کـسـی کـه مـعـتـادم شـده بـود ...

 

مـثـل آب خـوردن تـرکــم کـرد ...

 

+ نوشته شده در 1391/11/11 ساعت 23:59 توسط m@hsa | comment()نمایش نظرات 1 تا 30