تبلیغات
$$nO LoVe$$ - ♪ ♪♪ ♫

$$nO LoVe$$

انقدر از تنهایی نترس. تو تنهایی وارد این دنیا شدی...

♪ ♪♪ ♫

http://upload.tehran98.com/img1/psyb36f4c8886qitz4z1.jpg


در دنــیــایــ ــی کــه هــمــه 

یــا گــوســفــنــدنــد 

یــا گــرگـــ

تــرجـیـح مــیــدهــمــــ چــوپــان بــاشــم

هــمــدیــگــر را بــدریــد

مـن نــ ـــی مــیــزنــم

♪ ♪♪ ♫
                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تــقــصــیــر بــرگ هــا نــیــســت

آدم هــا هــمــیــنــنــد!

نــفــس مــ ـــی دهــــ ـــی

لـــه ات مــی کــنــنــد

                                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ <!--[endif]-->

ایــنــجــا جــایــیــســت کــه . . .

عــشــقــبــازــــی نـمــ ــــی کــنــنـد بــا هــم . . .

بــا هــم بــا عــشــق بـازــــی مــیــکــنــنــد . . . 

                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگــر روزــی عــاشــق شــدی

قــصــه ات را بــراــی هــیــچــکــس بــازگــو نــکــن

ایــن روزهــا چــشــم حــســودان بــه دود اســپــنــد عــادت کــرده...


+ نوشته شده در 1391/12/23 ساعت 16:50 توسط m@hsa | comment()نمایش نظرات 1 تا 30