تبلیغات
$$nO LoVe$$ - ... الــــــآن ...

$$nO LoVe$$

انقدر از تنهایی نترس. تو تنهایی وارد این دنیا شدی...

... الــــــآن ...


دلــم گــــرفـــت وقـــتـــی گـــفـــت: 

ولـــم کـــن حـــوصــلــتــو نـــدارم

بـــه خـــودم گـــفــــتـــم: 

بـــیـــچــاره ایـــنــم شـــد هــمــســفــر کـــه انــتــخــاب کـــردی ؟؟

الـــــان ” آرزو دارم فــوحــشــم بـــده 

ولـــی دوبـــاره صــداشــو بـــشـــنـُـــفــم+ نوشته شده در 1392/02/5 ساعت 22:56 توسط m@hsa | comment()نمایش نظرات 1 تا 30